04:30
 
Szkoła z klasą

Strona główna 

Jesteśmy niewielką, nowocześnie wyposażoną podwarszawską szkołą z małolicznymi klasami. Panuje u nas rodzinna atmosfera sprzyjająca poczuciu bezpieczeństwa i zdrowiu psychicznemu dzieci. Dobrze znamy naszych uczniów i zapewniamy każdemu osiągnięcie sukcesu na miarę jego możliwości.

Wykorzystujemy w pracy nowoczesne metody nauczania i wychowania. Uczniowie mogą uczestniczyć w licznych zajęciach pozalekcyjnych: LOK, SKS, basen, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, reedukacja, koła zainteresowań – matematyczne, polonistyczne, teatralne, informatyczne.

Nie mamy kompleksów "małej, wiejskiej szkółki". Często lekcje historii odbywają się w muzeach; przyrody w instytutach naukowo-badawczych, ogrodzie botanicznym, arboretum i w niezwykle bogatym środowisku przyrodniczym naszej miejscowości. Obcowanie z filmem, sztuką teatralną i muzyką poważną odbywa się w kinach, teatrach jak i w murach naszej szkoły.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającymi się okresem wyjazdów wakacyjnych uprzejmie informujemy, że od dnia 23 stycznia 2015 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 23). Określono w nim nowy wzór legitymacji szkolnej uczniów i słuchaczy wszystkich typów szkół. Najważniejszą zmianą w nowych wzorach legitymacji jest wprowadzenie wymogu wpisywania numeru PESEL.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1737 ze zm.), jedynym dokumentem poświadczającym uprawnienia uczniów do korzystania z ulgi przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych jest ważna legitymacja szkolna.

Tylko osoba upoważniona może dokonywać wpisów, dlatego wyłącznie w sekretariacie szkoły uzyskacie Państwo niezbędny wpis numeru PESEL opatrzony stosowną pieczęcią.

 

 

Ważne wydarzenia:

Poniedziałek, 22 czerwca 2015

Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016

Środa, 1 lipca 2015

WYPRAWKA DLA UCZNIA KLASY I

- blok rysunkowy biały
- blok rysunkowy kolorowy
- blok techniczny biały
- blok techniczny kolorowy
- kredki ołówkowe
- kredki świecowe
- kredki-pastele olejne
- papier kolorowy wycinankowy
- farby plakatowe lub akwarele
- nożyczki
- klej
- gumka
- ołówek
- długopis

 

Poniedziałek, 24 sierpnia 2015

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

2015/2016 w Szkole Podstawowej w Młochowie

odbędzie się 1 września 2015r. o godz. 9.00

OBOWIĄZUJE STRÓJ GALOWY

(biała bluzka lub koszula z emblematem szkoły i granatowa lub czarna spódnica lub spodnie)

MSZA ŚWIĘTA W KOŚCIELE
P. W. ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA
W MŁOCHOWIE O GODZ. 8.00

Copyright © 2008-2009 Szkoła Podstawowa w Młochowie
Projekt i wykonanie: nexis.pl